Waterschap Noorderzijlvest gaat dijken aanpakken

HET HOGELAND – Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende jaren de dijken langs de Waddenzee en enkele kanalen verstevigen en verhogen. Voor het project wordt 58 miljoen euro uitgetrokken.

Ondanks dit hoge bedrag zullen de tarieven van huishoudens komende jaren niet met meer dan 1,5 procent stijgen. Naast het verstevigen en verhogen van dijken zal het waterschap de capaciteit van gemalen vergroten en worden er waterbergingsgebieden aangelegd. Dit alles om in de toekomst overstromingen en wateroverlast te voorkomen.

Aardbevingsbestendig

De dijken worden bij de aanpak ook direct aardbevingsbestendig gemaakt. Minister Henk Kamp van economische zaken heeft 100 miljoen euro toegezegd voor het aardbevingsbestendig maken van de dijken. Dit bedrag moet worden betaald door de NAM en komt dus niet bij de waterschapsbelasting in.

Foto: Ingmar Vos / 112 Hogeland