Strandje Garnwerd aan Zee definitief weg door klagende omwonenden

GARNWERD – Horecaondernemer Frans Nooren van het restaurant Garnwerd aan Zee is er helemaal klaar mee. Door aanhoudend geklaag stopt hij definitief met het strandje ondanks dat hij wél toestemming had gekregen.

Na acht jaar gezeur is de eigenaar het hélemaal zat. Een vijftal bewoners van de Akkerstraat in Garnwerd hebben diverse processen aangespannen tegen de ondernemer omdat het strandje overlast zou geven. De kinderen van de bewoners kwamen echter wel op het strandje om te spelen, aldus Nooren.

Leugenachtige citaten

De bewoners hebben nadat Nooren alsnog toestemming heeft gekregen voor het strandje opnieuw een proces aangespannen tegen het strandje. Eerder was namelijk een procedurefout geweest in de aanvraag bij de gemeente waardoor de ondernemer werd teruggefloten. Nu er dan eindelijk toch groen licht is gegeven is er opnieuw een proces aangespannen bij de Raad van Staten.

In de aanklacht staan volgens Nooren diverse leugenachtige citaten. Zo wordt er genoemd dat Nooren een recreatieplas heeft aangelegd. De geplaagde ondernemer weerlegd dit in een brief naar WinsumNieuws met de zin: “ik heb het Reitdiep toch niet gegraven?”. De vergunning voor het strandje werd nota benen door de provincie verstrekt omdat zwemmen bij de brug te gevaarlijk is.

Een tweede leugenachtig citaat uit de aanklacht die daar mooi op inhaakt is: “het strandje is onveilig”. Die zin is bijzonder te noemen, aangezien het strandje zelfs is aangelegd om een veilige zwemplek te creëren. Ook noemen de omwonenden dat er veel overlast is. Er zijn vier dure geluidtesten gedaan om geluidsoverlast te meten en altijd zat de gemeten waarde ver onder de norm.

Helemaal klaar mee

Frans Nooren is helemaal klaar met het eindeloze geklaag en gezeur en trekt de stekker definitief uit het strandje. Het strandje, dat vooral veel sociaal goede dingen bracht, wordt gesloten en een deel wordt weer terug gegeven aan de provincie. De heer Nooren gaat zich nu helemaal richten op zijn restaurant.

Het strandje werd door mensen uit Garnwerd en omstreken goed bezocht en iedereen was er erg blij mee. Iedereen uit Garnwerd was er blij mee, behalve de vijf bewoners uit de Akkerstraat.

Foto: Garnwerd aan Zee