Nieuw kindcentrum voor basisonderwijs en opvang in Ten Boer

TEN BOER – Eén kindcentrum met modern basisonderwijs, peutergroepen, kinderopvang  en een aantrekkelijk dagarrangement met voortijdse-, tussentijdse en buitenschoolse opvang. Dat kunnen ouders met kleine en jonge kinderen afnemen als een nieuw kindcentrum in het dorp Ten Boer de deuren opent. Als het aan de schoolbesturen van OBS De Huifkar, CBS De Fontein, kinderopvang Kids2b en de wethouder ligt, dan gaat de schop snel de grond in.

De basisscholen in Ten Boer vallen onder het versterkingsprogramma voor scholen van de Nationaal Coördinator Groningen. Hierdoor is er geld beschikbaar om de scholen in de gemeente aardbevingsbestendig te maken. De gemeente grijpt deze kans om met dit versterkingsgeld de scholen niet alleen bouwkundig te versterken, maar ook toekomstbestendig door ze samen onder één dak te brengen in een nieuw te bouwen kindcentrum. CBS De Poort houdt de eigen zelfstandige locatie.

Leefbaarheid

Net als veel andere Groningse gemeenten is er ook in de dorpen van Ten Boer sprake van bevolkingskrimp. Dit betekent dat het aantal jonge kinderen afneemt, waardoor het voor kleine scholen moeilijk wordt om de onderwijskwaliteit in de nabije toekomst te waarborgen. CBS De Fontein heeft al te maken met lege klaslokalen. Wethouder Peter Heidema noemt het plan voor een kindcentrum een uitkomst voor de leefbaarheid van het dorp Ten Boer. ,,Samen met de schoolbesturen en de kinderopvang zorgen we dat alle kinderen tot 13 jaar tot in lengte van jaren in de buurt naar school en de opvang kunnen blijven gaan.’’

Identiteit

Samenwerking van scholen met kinderopvang is niet uniek, maar vraagt in Ten Boer toch om wat extra aandacht. ,,Niet in de laatste plaats omdat beide scholen een eigen waardevolle identiteit hebben’’, weet de wethouder. Daar moet je volgens hem zorgvuldig mee omgaan. ,,Het biedt bovendien een prachtige kans dat alle partijen, ook de kinderopvang, de eigen identiteit en ervaring inzetten om de dienstverlening in de gezamenlijke voorziening te versterken.’’

Planning

Een locatie voor het kindcentrum is nog niet gekozen en de nodige vergunningen moeten ook nog worden verstrekt. De drie partijen werken de komende maanden hun plan verder uit. Uiterlijk juli volgend jaar wordt er duidelijkheid verwacht over hoeveel geld er te besteden is. Heidema: ,,Een groot deel van de bouwkosten wordt betaald met aardbevingsgeld uit het scholenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. Hoeveel dit precies is, weten we voor de zomer van 2017’’.

Bron: Gemeente Ten Boer

Foto: Foto: Flickr/atelier PRO (Creative Commons)