NAM moet binnen 48 uur met maatregelen komen

Het Hogeland – De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) moet binnen 48 uur met maatregelen komen. Dat naar aanleiding van de zware beving vanmiddag met als epicentrum Zeerijp.

De NAM moet bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) binnen 48 uur een analyse opleveren en maatregelen voorstellen. Dit volgt uit het Meet- en regelprotocol dat tot doel heeft om in te grijpen in de gaswinning als aardbevingen in Groningen daarom vragen.

Van nieuwe schade aan woningen en bezittingen kan melding worden gedaan bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het SodM gaat de maatregelen van de NAM bestuderen en voorleggen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes.

Wiebes liet vanmiddag weten dat hij Nederland zo snel mogelijk van het aardgas af wil hebben. De SP gaat kamervragen stellen en wil dat de kamerleden terugkomen van reces.