N361 Lauwersoog wordt voorzien van rotondes

LAUWERSOOG – De Marneweg N361 wordt binnenkort opnieuw ingericht. Dit in het kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid en toerisme. Er zullen onder andere twee rotondes worden aangelegd.

Er wordt volgens de provincie Groningen te hard gereden op het traject ter hoogte van de haven. Er wordt 2,6 miljoen euro uitgetrokken voor de herinrichting.

Rotondes

Ter hoogte van de Strandweg en de Veerhaven worden twee rotondes aangelegd. Bij de Visserijhaven wordt een verkeersplein gemaakt. Ook wordt er bij de Lauwersom een oversteekplaats gemaakt. De provincie wil de haven verder ontwikkelen. Dit niet alleen door de visserij te bevorderen (verlening van de kade) maar ook in de zin van recreatie. Hier hoort ook veiligheid bij. Op dit moment wordt er te hard gereden rond de haven en dat is onveilig voor zowel automobilisten als voetgangers. Voertuigen staan te lang stil als zij de N361 weer op willen vanaf de Visserijhaven. De provincie wil deze problemen aanpakken met de herinrichting van de provinciale weg.

Snelheden

De snelheden op het stuk liggen volgens de provincie veel te hoog. Op het stuk mag 60 gereden worden, maar die snelheden liggen substantieel hoger. Gemiddeld wordt er zo’n 75km/h gereden op het stuk.

Schetsen

Op de onderstaande foto is te zien hoe de verkeerssituatie zal worden.

Foto via Provincie Groningen
Foto via Provincie Groningen

Meer rotondes

De 2 rotondes zijn niet de enige nieuwe rotondes op het stuk van Groningen naar Dokkum. Bij Dokkum is recent een rotonde aangelegd en ook tussen Dokkum en Anjum wordt hard gewerkt aan een nieuwe kruising/rotonde. Bij Wehe-den Hoorn (Warfhuisterweg/N361) en Leens (Breekweg/N361) zullen ook nog twee rotondes komen. Bij Mensingeweer is recent de nieuwe rotonde opengesteld voor al het verkeer en ook bij Winsum is recent een nieuwe rotonde gemaakt.