Minder gemeentelijke belasting voor inwoners De Marne

DE MARNE – Inwoners van gemeente De Marne gaan minder gemeentelijke belastingen betalen in 2017. De gemeente heeft de financiële positie weer op orde.

De gemeente laat weten dat ze in 2017 door gaan met het versterken van de gemeente, een gezonde samenleving en optimale dienstverlening. De gemeente hoopt op deze manier door te gaan en waar het mogelijk is nieuwe lijnen uit te zetten.

Visserij

Het college gaat volgend jaar ook extra aandacht geven aan de economie door de visserij, toerisme en recreatie in en om Lauwersoog te versterken. De gaswinning en de daarbij komende problemen blijven een punt van aandacht bij het college.

Foto: Ingmar Vos / 112 Hogeland