Kunstgrasvelden en maatregelen op het Hogeland

HET HOGELAND – De uitzending van Zembla over de mogelijke gevaren van kunstgrasvelden heeft veel los gemaakt in de voetbalwereld. Wat doen de clubs op het Hogeland?

Maatregelen per gemeente

De Marne en Winsum

In zowel de gemeente De Marne als Winsum zijn er geen kunstgrasvelden waar wedstrijden op worden gevoetbald. Bij VV Eenrum is een klein kunstgrasveldje waar de jongste jeugd op voetbalt, maar die is voorzien van zandkorrels in plaats van de rubber korrels die gevaar opleveren, aldus Zembla.

Eemsmond

In de gemeente Eemsmond zijn diverse voetbalclubs voorzien van een kunstgrasveld. Noordpool UFC uit Uithuizen laat zijn voetballers gewoon nog op de kunstgrasvelden voetballen. Zij volgen het advies van de GGD, RIVM en de KNVB op. Die zeggen dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om te stoppen met het voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook bij VV Warffum is een kunstgrasveld aanwezig. Zowel de voetbalclub als het Hogeland Collega laten hun voetballers/leerlingen gewoon sporten op dat veld.

Bedum

De gemeente Bedum ziet net als de KNVB, het RIVM en de GGD geen reden om te stoppen met voetballen op kunstgras. In de gemeente is één wedstrijdveld aanwezig met rubbergranulaat, bij SV Bedum. Ook het Arjen Robbenveld is voorzien van de rubberen korrels. SV Bedum daarentegen neemt ondanks de adviezen van de hierboven genoemde instanties wel maatregelen. Zo wordt er geen keeperstraining meer gegeven op het kunstgras, worden zo veel mogelijk van de trainingen en wedstrijden van de jongste jeugd op gras gespeeld en worden trainingen en wedstrijden van teams die bezwaar hebben tegen het spelen op kunstgras naar gras verplaatst. Ook geeft de club advies aan de keepers om zoveel mogelijk beschermende kleding aan te doen.

Ten Boer

Ook bij de club VV Omlandia uit Ten Boer is een kunstgrasveld aanwezig. Ook die club heeft veel vragen gekregen over de gevaren van het voetballen op kunstgras. Omlandia laat net als de clubs uit Eemsmond de sporters gewoon voetballen op het kunstgrasveld, in afwachting van het vervolgonderzoek dat in februari 2017 klaar moet zijn. Ook de gemeente Ten Boer ziet geen directe aanleiding om te stoppen met het spelen op kunstgras.

Onderzoek RIVM en Zembla

RIVM

Het RIVM heeft in 2008 een onderzoek gedaan naar de mogelijke gevaren van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Uit de rubberen korrels zouten zogenaamde PAK’s vrijkomen, die mogelijke gevaarlijk zijn voor de gezondheid. PAK’s zijn stoffen die vrij komen bij bijvoorbeeld barbecueën, het roken van een sigaret en vergassing van kolen en kunnen kankerverwekkend zijn. Uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan worden geconcludeerd dat er geen kankerverwekkende stoffen boven kunstgrasvelden, waar rubbergranulaat in zit verwerkt, zijn aangetroffen. Ook komen er diverse soorten metalen vrij. Dit is in zo’n kleine concentratie dat het te verwaarlozen is.

Mensen kunnen op drie manieren in aanraking komen met de stoffen die uit rubbergranulaat komen: inslikken van de rubberen korrels, opname via de huid en inademen van vluchtige stoffen die vrijkomen uit de korrels. De rubberen korrels die worden gebruikt zijn veelal afkomstig uit gebruikte autobanden.

In de drie onderzoeken die (in opdracht van) het RIVM zijn gedaan werd in slechts één monster het gevaarlijke nitrosamine aangetroffen. Er is een vervolgonderzoek opgesteld dat in februari 2017 klaar moet zijn.

Zembla

Zembla stelde het onderzoek van het RIVM aan de kaak in een uitzending. Dit zorgde bij veel clubs, ouders, voetballers en andere mensen voor vragen over het spelen op kunstgras. De uitzending is hier terug te kijken:

http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel

zembla ggd rivm de marne kunstgras winsum eemsmond ten boer bedum