Kans op storm; wanneer bel je de brandweer?

Het Hogeland – Er wordt vanmiddag en vanavond storm verwacht in Nederland. Er is daarom code geel afgegeven door het KNMI. 

Wanneer bel je de brandweer?

Bij acuut gevaar moet de brandweer worden gebeld. Dat zijn bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • Een boom die op de weg ligt of die op de weg dreigt te vallen
  • Een boom die op een woning ligt of tegen een woning aan dreigt te vallen
  • Loshangende of vliegende dakdelen (platen en dakpannen)
  • Gevaar op instorting
  • Andere gevaarlijk hangende voorwerpen (bijvoorbeeld steigers)

Bij de volgende situaties hoeft 112 niet gebeld te worden:

  • Een boom die in een tuin of in de berm is gevallen

Ook bij wateroverlast mag 112 gebeld worden in de volgende situaties:

  • Bij risico op brand of kortsluiting
  • Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen

En niet bij:

  • Losliggende putdeksels 
  • Verstopte riolering of afwatering

Verwachting

Ten westen van Ierland ontwikkelt zich een klein, maar zeer actief lagedrukgebied met de naam Thomas. Deze trekt morgen over ons heen naar de Duitse Bocht. Omdat het een kleine depressie is met een klein windveld geeft een kleine koerswijziging al een groot verschil. Wat bijzonder is dat ook landinwaarts er veel wind wordt verwacht. Verder ook veel regen morgen.

Zoals het er nu uitziet trekt Thomas met z’n kern net ten/over het noorden van Nederland en blijft het sterkste windveld ten westen en zuiden van Groningen, maar we krijgen wel een veeg mee.

Vanaf het middaguur trekt de wind steeds verder aan tot windkracht 7 à 8 uit het zuidwesten met kans op zware windstoten tot zo’n 100 km/u. Ook landinwaarts! Later in de middag neemt de wind in het noorden van de provincie tijdelijk af als de kern overtrekt.

In de loop van de avond draait de wind noordwest en neemt weer toe, tot hard, kracht 7, landinwaarts en tot stormachtig, kracht 8, langs de kust en dan kans op zware windstoten tot zo’n 95km/u. Vanaf middernacht neemt de wind dan weer af.