Groningse overheden dienen beroep in tegen instemmingsbesluit over gaswinning

HET HOGELAND – 21 Groningse gemeenten, de Veiligheidsregio Groningen en twee waterschappen dienen een beroep in tegen het instemmingsbesluit over de gaswinning in Groningen.

Volgens hen is de veiligheid van de inwoners nog niet goed gewaarborgd. De betrokken gemeenten en andere instanties vinden niet dat de gaswinning voor vijf jaar lang bevroren kan worden op 24 miljard kubieke meter. Minister Kamp heeft te weinig rekening gehouden met de belangen van de regio en zijn inwoners, aldus de gemeenten.

Versterking

Ook vinden zij dat de versterking en veiligheid van infrastructuur, veiligheid en milieu te weinig is meegenomen. De betrokken instanties ontkennen niet dat de getroffen maatregelen een positief effect hebben gehad, maar de impact van de aardbevingen blijft enorm. Nog zeker 22 duizend woningen in het aardbevingsgebied moeten gecontroleerd dan wel verstevigd worden.

Overheden

De Veiligheidsregio Groningen, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa’s en de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Zuidhorn, Bedum, Ten Boer en nog vijftien andere gemeenten dienen een beroepsschrift in bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit over de gaswinning in de provincie.