Gemeenten maken zich zorgen over aanleg snel internet

HET HOGELAND – Negen gemeenten in het aardbevingsgebied maken zich zorgen over de aanleg van het snelle internet in de regio. Volgens de burgemeester is verdere vertraging niet uit te leggen aan de inwoners van het gebied.

“De inwoners is lang geleden al beloofd dat er snel internet zou komen. Mocht vertraging in de openstelling van de provinciale regeling optreden, dan zullen wij ons alsnog gaan richten op een eigen separate regeling voor alleen de negen gemeenten. Wij kunnen het richting onze inwoners gewoonweg niet maken om nog langer af te wachten” aldus burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond.

Regeling Snel Internet

De provinciale Regeling Snel Internet ondersteunt partijen die snel internet in de buitengebieden van de provincie aan willen leggen op financiële wijze. In de regeling is rekening gehouden met de zware wettelijke eisen vanuit Brussel en Den Haag ten aanzien van marktwerking in de telecomsector. Het biedt daarom volgens Van Beek de meest kansrijke route naar een snelle aanleg van breedband internet in de provincie.

Het samenwerkingsproject tussen de gemeenten is in 2014 al begonnen. 1.500 inwoners en bedrijven reageerden op een vraaginventarisatie van de gemeenten. 97% van de ondervraagden gaf aan hinder te hebben van het vaak trage internet. Er is 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het project snel internet. Vanuit solidariteit en op verzoek van de provincie heeft de gemeente Eemsmond daar bij aangehaakt, maar alleen op de voorwaarde dat het project geen vertraging op zou lopen.