Gemeente Eemsmond gaat weesfietsen weren

Eemsmond – Gemeente Eemsmond heeft sinds kort het beleid vastgesteld om de overlast van zogenoemde weesfietsen en verkeerd gestalde fietsen tegen te gaan rondom het stationsgebied. 

Om te bepalen of een fiets nu daadwerkelijk een weesfiets is worden er door de gemeente touwtjes aan de spaken bevestigd. Zodra men de fiets in gebruik neemt breekt dit touwtje af. Mocht na twee weken het touwtje nog intact zijn zal de fiets door de gemeente worden aangemerkt als weesfiets.
Vanaf dat moment heeft de eigenaar 48 uur om de fiets te verwijderen. Dit wordt middels een aankondiging van beschikking op de fiets duidelijk gemaakt.

Gemeentedepot

Mocht de eigenaar de fiets niet binnen 48 uur hebben weggehaald dan zal die naar het gemeentelijkdepot worden gebracht. Hier zal in eerste instantie worden gecontroleerd of de fiets als gestolen gemarkeerd staat. Mocht dit niet het geval zijn krijgt de eigenaar nog eens acht weken de tijd om zijn fiets af te halen.

Inmiddels zijn de eerste fietsen al verwijderd. Heb je het idee dat die van jou hier tussen zit? Dan heb je tot 25 mei dit jaar om je fiets af te halen bij het gemeentedepot. Neem hiervoor je identiteitsbewijs en een bewijs dat de fiets van jou is mee. Dit kan zowel een passende sleutel zijn als het aankoopbewijs.