Brandweerkorpsen oefenen waterongeval scenario

Het Hogeland – De afgelopen weken hebben de brandweerkorpsen van cluster het Hogeland een geoefend op waterongevallen. Het op peil houden van kennis en kunde en het leren van nieuwe dingen is belangrijk is de hulpverlening.

Bij waterongevallen kan de brandweer drie soorten reddingen doen: grijpredding, oppervlakteredding en duikredding. Als een slachtoffer zich boven water en dicht bij de kant bevindt kan elk brandweerkorps een grijpredding uitvoeren. Brandweerlieden in waadpakken kunnen dan te water om het slachtoffer eruit te halen. Als de drenkeling verder van de kant is komt het oppervlaktereddingsteam om de hoek kijken. Dit team is speciaal opgeleid voor reddingen op het water, maar ze mogen niet onder water komen. Zoutkamp is één van de drie korpsen in Groningen die over zo’n team beschikt.

Om de samenwerking tussen de korpsen en het oppervlaktereddingsteam beter te laten verlopen wordt er geoefend, zoals afgelopen weken is gedaan. Op de Strandweg bij Zoutkamp zouden meerdere personen te water zijn geraakt tijdens een feestje. Aan de verschillende korpsen de taak om de slachtoffers te redden en van eerste medische zorg te voorzien. Samen met het oppervlaktereddingsteam wisten alle korpsen de slachtoffers te vinden en redden.