‘Bijna alle kunstgrasvelden bevatten kankerverwekkende stoffen’

HET HOGELAND – 58 op de 60 kunstgrasvelden bevat kankerverwekkende stoffen, concludeert de NOS uit resultaten van een onderzoek dat zij hebben mogen inzien.

Bijna alle kunstgrasvelden die bij het onderzoek zijn onderzocht bevatten kankerverwekkende stoffen. Er zijn voor kunstgrasvelden nog geen afspraken over de maximaal toegestane hoeveelheid stoffen. De velden voldoen daardoor wel aan alle Europese eisen en worden als veilig beschouwt, maar de velden bevatten vaak het dubbele van de toegestane hoeveelheden die voor consumentenproducten zijn vastgelegd. Die normen gelden voor alle producten bedoeld voor consumenten waar rubber in verwerkt zit, maar de overheid ziet de rubbergranulaat in kunstgrasvelden niet als consumentenproduct. Daardoor gelden de normen niet voor kunstgrasvelden.

Hoge waarden

Het Europese Parlement denk er nu over na om de kunstgraskorrels wel als consumentenproduct te gaan beschouwen. Bij bijna alle kunstgrasvelden zijn hoge waarden kankerverwekkende stoffen gemeten. Er is getest op acht soorten kankerverwekkende stoffen. Van die acht soorten zijn er vier in grotere hoeveelheid aangetroffen. De gemeten hoeveelheden zijn 1,5 tot 3,2 keer zo groot dan de consumentennorm. Of de hoeveelheden ook gevaarlijk zijn moet onderzoek van het RIVM nog uitwijzen. De KNVB en het Ministerie van Volksgezondheid wachten dat onderzoek af voor er maatregelen worden getroffen.

Schadelijkheid

Er zijn nog geen onderzoeken geweest naar de schadelijkheid van de korrels. Wel wordt geadviseerd uit te wijken naar normaal gras als dat mogelijk is. Mocht dan niet mogelijk zijn dan wordt geadviseerd om te douchen na te hebben gespeeld op kunstgras. 

Onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar 200 kunstgrasvelden. Ook hoopt het voor kerst een onderzoek te kunnen presenteren over de schadelijkheid van de gemeten stoffen. Het onderzoek dat de NOS heeft ingezien is gedaan in opdracht van de bandenindustrie. Definitieve cijfers zijn er nog niet, wel laten de resultaten zien dat er wel degelijk veel gevaarlijke stoffen vrijkomen in en op kunstgrasvelden. 

Foto: 112 Hogeland (archief) – Let op! Het veld op de foto bevat geen kunstgraskorrels.