Asielzoekers moeten op terrein kazerne blijven

Zoutkamp – De komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers op de Willem Lodewijk kazerne bij Zoutkamp zorgt voor verhitte reacties. De gemeente Het Hogeland en de veiligheidsregio Groningen hebben inmiddels meer informatie verstrekt.

300 plaatsen

Er zijn 300 plaatsen op de kazerne voor de opvang van mensen die asiel aanvragen in Nederland. Asielzoekers komen binnen in Ter Apel, worden daar geregistreerd en medisch gecheckt en gaan vervolgens per bus naar de kazerne in Zoutkamp. Er zitten nog geen asielzoekers op dit moment.

Gebiedsbeperking

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een gebiedsbeperking opgelegd. Dat houdt in dat de bewoners van de noodopvang het terrein niet mogen verlaten. Er zijn ingrijpende beveiligingsmaatregelen genomen door zowel defensie als het ministerie.

Tijdelijk

De opvang is tijdelijk. Vooralsnog zal deze tot 6 april blijven. Het terrein is gereed gemaakt voor de komst van de asielzoekers.